מן התקשורת

להלן קטעים מתכניות טלוויזיה שעו"ד קולן התארח בהן, ותחתן כתבות עיתונות בהן התראיין.


//